Έτοιμοι σταθερής αναλογίας συνδυασμοί βασικής ινσουλίνης με αγωνιστές των υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση Ν#Η

Έτοιμοι σταθερής αναλογίας συνδυασμοί βασικής ινσουλίνης με αγωνιστές των υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc. Θεσσαλονίκη
Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc. Β΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο