Έξυπνα Υβριδικά Πολυπεπτιδικά Νανοσωματίδια για τη Στοχευμένη Μεταφορά Δοξορουβικίνης Β#Α Μ#Ν Κ#Σ Γ#Π 15!!

Έξυπνα Υβριδικά Πολυπεπτιδικά Νανοσωματίδια για τη Στοχευμένη Μεταφορά Δοξορουβικίνης

ΙΑΤΡΟΥ Ερμής ΜΠΙΛΑΛΗΣ Παναγιώτης ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αναστάσιος ΣΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΒΑΡΛΑΣ Σπύρος ΛΙΑΡΟΥ Εβελυν. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Χημείας
ΙΑΤΡΟΥ Ερμής
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΠΙΛΑΛΗΣ Παναγιώτης ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αναστάσιος ΣΚΟΥΛΑΣ Δημήτριος ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης ΒΑΡΛΑΣ Σπύρος ΛΙΑΡΟΥ Εβελυν. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Χημείας Αθήνα