Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με μίγματα αναλόγων ινσουλίνης στον ΣΔτ2 στην καθημερινή κλινική πράξη

Έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με μίγματα αναλόγων ινσουλίνης στον ΣΔτ2 στην καθημερινή κλινική πράξη

Dr ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ Ζωή. ΕνδοκρινολόγοςΕνδοκρινολογική Κλινική ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
ΕνδοκρινολόγοςΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ενδοκρινολογική Κλινική ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης