Άσκηση και ψυχολογικές παράμετροι στην τρίτη ηλικία Α#Η Γ#Σ Ψ#Α

Άσκηση και ψυχολογικές παράμετροι στην τρίτη ηλικία

Dr ΖΗΣΗ Βασιλική αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
PhDαναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Associate professor
Erasmus Departmental Coordinator
School of Physical Education and Sport Science
University of Thessaly