Άσκηση και Διαβήτης Τύπου Ι και ΙΙ Α#Η

Άσκηση και Διαβήτης Τύπου Ι και ΙΙ

Dr ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ Σπυρίδων B.Sc. M.SC. Ph.D. Εργοφυσιολόγος . Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
B.Sc. M.SC. Ph.D. Εργοφυσιολόγος . Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών