ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος
Business Genre
Long Business Description

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος,Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής ΕΚΠΑ
,George Daskalakis
Professor of Obstetrics Gynecology - Fetomaternal & Perinatal Medicine
National and Kapodistrian University of Athens

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message