ΓΟΥΓΟΥΡΕΛΑΣ Δημήτριος

Business Genre
Long Business Description

ΓΟΥΓΟΥΡΕΛΑΣ Δημήτριος, Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής,Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη,
Επιμελητής Α ΕΣΥ - Κέντρου Υγείας Γκούρας,Κορινθίας,
Gougourelas Dimitrios MD PhD
General Practitioner / Family Physician
Post graduate in Diabetes Mellitus
Health Center of Goura, Korinthia

Business Address
ΓΚΟΥΡΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Send Message