Χρόνιος πόνος μετά από νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ. Ε#Α Γ#Π 16!!

Χρόνιος πόνος μετά από νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ.

ΒΑΡΒΕΡΗ Μαριάνθη Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Α Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη
Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Α Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκη