Χρόνια προστατίτιδα-Σύνδρομο χρόνιου προστατικού άλγους Γ#Π 06!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!!

Χρόνια προστατίτιδα-Σύνδρομο χρόνιου προστατικού άλγους

Dr ΛΟΥΚΑ Γεώργιος Χειρουργός Ουρολόγος Συντονιστής Δντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Χειρουργός Ουρολόγος Συντονιστής Δντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου