Χρήση του BNP στην Καθημέρα Κλινική Πράξη 2017 CCAHAHFSA Focused Update of the 2013 ACCFAHA Guideline for the Management of Heart Failure Β#Α Γ#Π 15!!

Χρήση του BNP στην Καθημέρα Κλινική Πράξη 2017 CCAHAHFSA Focused Update of the 2013 ACCFAHA Guideline for the Management of Heart Failure

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med Βιολόγος- Κλινικός Χημικός Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα
BSc Biology MD Sp.Pneumonologist PhD Mol Med
Βιολόγος- Κλινικός Χημικός
Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα