Χημειοθεραπεία στους Νευροενδοκρινούς Όγκους Κ#Σ

Χημειοθεραπεία στους Νευροενδοκρινούς Όγκους

Dr ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ Αννα Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολόγος-Ογκολογος Αιματολογική-Ογκολογικη Μονάδα Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΓΠΝΑ ‘Αττικόν’ Αθήνα
Διευθύντρια ΕΣΥ PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Παθολόγος-Ογκολογος
Αιματολογική-Ογκολογικη Μονάδα
Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΓΠΝΑ ‘Αττικόν’