Χειρουργική προσέγγιση σε περίπτωση εντοπισμένης νόσου με τη χρήση της διεγχειρητικής παραθορμόνης Χ#Ε

Χειρουργική προσέγγιση σε περίπτωση εντοπισμένης νόσου με τη χρήση της διεγχειρητικής παραθορμόνης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χρίστος Επιμελητής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Κεντρική Κλινική Αθηνών
Χειρουργός Επιμελητής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων
Κεντρική Κλινική Αθηνών