Χειρουργική Αντιμετώπιση Νευροενδοκρινών Όγκων Κ#Σ Χ#Ε

Χειρουργική Αντιμετώπιση Νευροενδοκρινών Όγκων

Dr ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος FACS FEBS Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Essen Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ
PhD FACS FEBS Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Essen
Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ