Χειρουργείο Καταρράκτη σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Χ#Ε Γ#Σ Γ#Π 12!!

Χειρουργείο Καταρράκτη σε Ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη

Dr ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Δημήτριος Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο ΓΝΘ Θεσσαλονίκη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο ΓΝΘ Θεσσαλονίκη