Φαιοχρωμοκύττωμα Παραγαγγλιώματα Απεικόνιση – Διάγνωση με Μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής Γ#Π Β#Α

Φαιοχρωμοκύττωμα Παραγαγγλιώματα Απεικόνιση – Διάγνωση με Μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ Σοφία Αν. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ηράκλειο
Αν. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ηράκλειο