Φαιοχρωμοκύττωμα Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής Κ#Σ Γ#Π 23!!

Φαιοχρωμοκύττωμα Κλινικά χαρακτηριστικά και διάγνωση. Η συμβολή της πυρηνικής ιατρικής

ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, PhD ,Επιμελήτρια Α της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, alexri@otenet.gr