Υποαλδοστερονισμός και ψευδοϋποαλδοστερονισμός

Υποαλδοστερονισμός και ψευδοϋποαλδοστερονισμός

Dr ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Νικόλαος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ ,Διευθυντής της Eνδοκρινολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “ΠΑΝΑΓΙΑ”Θεσσαλονίκης, npontikidis@gmail.com