Υπερκαλιαιμία και υποαλδοστερονισμός

Υπερκαλιαιμία και υποαλδοστερονισμός

ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ηρώ - Φωτεινή, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, MRCP (UK), M. Sc, Επιμελήτρια της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, fotini1@hol. gr