Το Λεμφοίδημα κάτω άκρου ως επιπλοκή θεραπείας και η αντιμετώπιση του Κ#Σ Α#Η

Το Λεμφοίδημα κάτω άκρου ως επιπλοκή θεραπείας και η αντιμετώπιση του

ΦΙΛΙΟΥΣΗ Δήμητρα Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα
Φυσικοθεραπεύτρια MLD-CDT MT IMTA NDT Νοσοκομείο. Ο Άγιος Σάββας Αθήνα