Το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα τραχήλου στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων U S Καθοδηγούμενη MIP ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή Χ#Ε

Το διεγχειρητικό υπερηχογράφημα τραχήλου στη χειρουργική των παραθυρεοειδών αδένων U S Καθοδηγούμενη MIP ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή

Dr ΔΗΜΑΣ Σπυρίδων Χειρουργός
Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ Γενικός Χειρουργός με εξειδίκευση στη Λαπαροενδοσκοπική χειρουργική και τη χειρουργική Ενδοκρινών αδένων Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής ΜΕΘ Ιπποκρατείου Π.Ν. Αθηνών ΜΕΘ Αρεταίειου Π.Ν.
Αθηνών Λαπαροσκοπική κλινική Hopital Cantonal de Fribourg
Νοσοκομειακή Θητεία Ιπποκράτειο Π.Ν. Αθηνών Γ.Ν.Α. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ από όπου απεχώρησε μετά 35ετή θητεία με το βαθμό Δντή ΕΣΥ
Τη τελευταία 28ετία ενασχόληση κατά κύριο λόγο με Λαπαροενδοσκοπική από το 1994 και Ενδοκρινική Χειρουργική με πάνω από 4500 θυρεοειδεκτομές πάνω από 500 παραθυρεοειδεκτομές και 184 επινεφριδεκτομές