Το Βίωμα της Αιμοκάθαρσης Επίπεδο Αυτοεκτίμησης και Διαχείριση του Άγχους Ψ#Α Ν#Η Γ#Π 06!!

Το Βίωμα της Αιμοκάθαρσης Επίπεδο Αυτοεκτίμησης και Διαχείριση του Άγχους

ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ Ευαγγελία Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc PhD Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Α. Φλέμιγκ Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc PhD Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Α. Φλέμιγκ Αθήνα