ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ στη ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ#Π 15!!

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ στη ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΑΤΣΙΩΝΗ Αθηνά MD Αναπλ. Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Έρευνα στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
MD Αναπλ. Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Έρευνα στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων