Τι ανάγκες έρχεται να καλύψει το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας FFN Greece Fragility Fracture Network Greece Ο#Η Γ#Π 04!!

Τι ανάγκες έρχεται να καλύψει το Ελληνικό Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας FFN Greece Fragility Fracture Network Greece

ΔΡΟΣΟΣ Γεώργιος Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Παν. Γεν. Νοσοκ. Αλεξανδρούπολης
Αν. Καθηγητής ΟρθοπαιδικήςΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Παν. Γεν. Νοσοκ. Αλεξανδρούπολης Greece Fragility Fracture Network Greece