Τεκμηριωμένη πρακτική στη Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας Ν#Η

Τεκμηριωμένη πρακτική στη Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Βαγγέλης RN BAst MSc PhDc Προϊστάμενος Ψυχιατρικού Νοσηλευτικού τμήματος ΒΠΓΝΗ ΚΡΗΤΗ
RN BAst MSc PhDc
Προϊστάμενος Ψυχιατρικού Νοσηλευτικού τμήματος ΒΠΓΝΗ