Σύγχρονη Διαχείριση Ασθενών με Ηπατίτιδα C Πριν και Μετά τη Μεταμόσχευση Ήπατος Β#Α

Σύγχρονη Διαχείριση Ασθενών με Ηπατίτιδα C Πριν και Μετά τη Μεταμόσχευση Ήπατος

ΣΙΝΑΚΟΣ Μανόλης Επίκουρος Καθηγητής Δ’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
Επίκουρος Καθηγητής Δ’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη