Σχέση ασθενούς με το γιατρό του Ν#Η Γ#Π 17!!

Σχέση ασθενούς με το γιατρό του

ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ Χρήστος Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ
Σύμβουλος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών