Συντηρητική θεραπεία των ελκών πίεσης Ν#Η Γ#Σ Γ#Π 11!!

Συντηρητική θεραπεία των ελκών πίεσης

Dr ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας