Συνοσηρότητα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση- Εξατομίκευση θεραπείας Γ#Π 05!!

Συνοσηρότητα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση- Εξατομίκευση θεραπείας

ΠΕΛΙΔΟΥ Συγκλητή-Ερριέττα Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων