Συννόσηση της Ψυχογενούς Ανορεξίας με Άλλες Ψυχιατρικές Παθήσεις Συγκριτική Μελέτη σε Δείγμα Ελληνικού και Γαλλικού Πληθυσμού. Δ#Δ Ψ#Α

Συννόσηση της Ψυχογενούς Ανορεξίας με Άλλες Ψυχιατρικές Παθήσεις
Συγκριτική Μελέτη σε Δείγμα Ελληνικού και Γαλλικού Πληθυσμού.

ΚΟΥΝΤΖΑ Μαρία Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια MD PhD Επιστ. Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ Αθήνα
Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια Διδάκτωρ πανεπιστημίου MD PhD
Επιστ. Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας ΑΝΑΣΑ Αθήνα