Συνεργασία Χειρουργών θυρεοειδούς-Παθολογοανατόμων κρίσιμα ερωτήματα Χ#Ε Κ#Σ

Συνεργασία Χειρουργών θυρεοειδούς-Παθολογοανατόμων κρίσιμα ερωτήματα

ΤΣΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ Σοφία Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Α Εργαστήριο
Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Α Εργαστήριο