Συμμόρφωση των ασθενών στην Φαρμακευτική τους Αγωγή. Μπορώ να συμβάλω σε αυτή στο φαρμακείο μου Γ#Π 10!!

Συμμόρφωση των ασθενών στην Φαρμακευτική τους Αγωγή. Μπορώ να συμβάλω σε αυτή στο φαρμακείο μου

ΚΟΥΤΕΠΑΣ Γεώργιος Φαρμακοποιός Πτυχίο Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ Αθήνα
Φαρμακοποιός Πτυχίο Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ Αθήνα