Συμβουλευτική στο ελεύθερο εμβρυικό DNA Λοιπά γενετικά σύνδρομα Κ#Η Β#Α Π#Ε Γ#Π 21!!

Συμβουλευτική στο ελεύθερο εμβρυικό DNA Λοιπά γενετικά σύνδρομα

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης BSc MSc ErCLG ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ EBMG Certified ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ “ACCESS TO GENOME - ATG
BSc MSc ErCLG ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ EBMG Certified ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ “ACCESS TO GENOME – ATG”