Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων και Κύηση ΣΥΑ CAH Κ#Η Π#Ε

Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων και Κύηση

Dr ΛΙΒΑΔΑΣ Σαράντης Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Νοσοκομείο Metropolitan Αθήνα
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο METROPOLITAN Αθήνα