Στρωματικοί όγκοι πεπτικού -GIST Μετεγχειρητική Θεραπεία Ποιά Ποτέ και Γιατί Κ#Σ Γ#Π 03!!

Στρωματικοί όγκοι πεπτικού -GIST Μετεγχειρητική Θεραπεία Ποιά Ποτέ και Γιατί

ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑ Αρετή MD MSci PhD candidate ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Β Χημειοθεραπευτικό Τμήμα Θεαγένειο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
MD MSci PhD candidate ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας
Β Χημειοθεραπευτικό Τμήμα “Θεαγένειο” αντικαρκινικό νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη