Στρες και παιδική παχυσαρκία. Νευροβιολόγία και συμπεριφορά Σ#Σ Π#Ε

Στρες και παιδική παχυσαρκία. Νευροβιολόγία και συμπεριφορά

ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ Παναγιώτα Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Μονάδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκ. Παιδων Η Αγία Σοφία Αθήνα
Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Μονάδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκ. Παιδων Η Αγία Σοφία
Ass. Professor of Developmental and Behavioral Pediatrics
School of Medicine National and Kapodistrian University of Athens