Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 και αθλητισμός στην παιδική ηλικία Π#Ε Α#Η Ν#Η

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 και αθλητισμός στην παιδική ηλικία

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΟΥ Κυριακή Παιδίατρος-Παιδοδιαβητολόγος Διευθύντρια Δ.Υ. Ε.Σ.Υ
Παιδίατρος-Παιδοδιαβητολόγος Διευθύντρια Δ.Υ. Ε.Σ.Υ.
Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα Γ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης