Σακχαρώδης Διαβήτης και 21ος αιώνας τεχνολογίας αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης – συνεχής καταγραφή – τηλεϊατρική

Σακχαρώδης Διαβήτης και 21ος αιώνας τεχνολογίας
αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης – συνεχής καταγραφή – τηλεϊατρική

ΤΣΟΥΤΣΑΣ Γεώργιος Ειδικευόμενος Ενδοκρινολογίας Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκη
Ειδικευόμενος ΕνδοκρινολογίαςΓ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Α Προπαιδευτικής Παθολογικής κλινικής νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ