Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρκινος.Παθοφυσιολογικές υποθέσεις και μοντέλα. Γ#Π 09!! Κ#Σ

Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρκινος.Παθοφυσιολογικές υποθέσεις και μοντέλα.

Dr ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Αναστασία Παθολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Β παθολογική Κλινική ΓΝ ΝΙΜΤΣ Αθήνα
Παθολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Β παθολογική Κλινική ΓΝ ΝΙΜΤΣ Αθήνα