Πυρετός Άγνωστου Αιτιολογίας Γ#Π 15!!

Πυρετός Άγνωστου Αιτιολογίας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Στυλιανός Επιμελητής Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη
ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη