Πρόληψη των καταγμάτων ευθραυστότητας Ο Ρόλος του Νοσηλευτή Ν#Η Ο#Η Γ#Π 04!!

Πρόληψη των καταγμάτων ευθραυστότητας Ο Ρόλος του Νοσηλευτή

ΚΑΡΓΑ Μαρία Νοσηλεύτρια Π.Ε. Msc PhD Προϊσταμένη Α’ Ορθοπαιδικής ΠΓΝ Πατρών
Νοσηλεύτρια Π.Ε.Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Msc PhD Προϊσταμένη Α’ Ορθοπαιδικής ΠΓΝ Πατρών