Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Στοματίτιδας σε Ουδετεροπενικούς Ασθενείς Γ#Π 03!! Ν#Η Κ#Σ Γ#Π 15!!

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Στοματίτιδας σε Ουδετεροπενικούς Ασθενείς

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ Βσιλική Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc c Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc c Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας