Πρόληψη και έλεγχος επιπλοκών σακχαρώδη διαβήτη

Πρόληψη και έλεγχος επιπλοκών σακχαρώδη διαβήτη

Dr ΤΖΩΤΖΑΣ ΘεμιστοκλήςΕνδοκρινολόγος
Dr ΤΖΩΤΖΑΣ ΘεμιστοκλήςΕνδοκρινολόγος