Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Λαμπρινή Ενδοκρινολόγος
ΕνδοκρινολόγοςΕπιμελήτρια Α’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Κέντρο ΔιαβήτηΓΝΑ Γ. Γεννηματάς