Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγεΙας στην τρίτη ηλικία Ν#Η Γ#Σ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγεΙας στην τρίτη ηλικία

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος Νοσηλευτής ΤΕ MSc Προϊστάμενος Τ.Ε.Π Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη
Νοσηλευτής ΤΕ MSc Προϊστάμενος Τ.Ε.Π Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη