Προωρότητα και απώτερη επίπτωση σε αναπτυξιακές διαταραχές Π#Ε Κ#Η

Προωρότητα και απώτερη επίπτωση σε αναπτυξιακές διαταραχές

ΜΠΟΥΖΑ Ελένη Παιδίατρος- Νεογνολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Συντονίστρια Διευθύντρια Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Αθήνα
Παιδίατρος- Νεογνολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Συντονίστρια Διευθύντρια Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία