Προσεγγίζοντας τη Μέτρηση του Στρες στην Κλινική Ερευνα και Πράξη Σ#Σ

Προσεγγίζοντας τη Μέτρηση του Στρες στην Κλινική Ερευνα και Πράξη

ΠΕΡΒΑΝΙΔΟΥ Νένη Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Μονάδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκ. Παιδων Η Αγία Σοφία
Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Μονάδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ
Νοσοκ. Παιδων Η Αγία Σοφία