Προσέγγιση του Αιμοδότη Β#Α Ν#Η Γ#Π 07!!

Προσέγγιση του Αιμοδότη

ΜΠΑΛΤΑ Παναγιώτα Νοσηλεύτρια Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Κοζάνης ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Νοσηλεύτρια Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Κοζάνης ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ