Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της Υπερφωσφαταιμίας στη Χρόνια Νεφρική Νόσο Γ#Π Ν#Η Δ#Δ 06!!

Προκλήσεις στην αντιμετώπιση της Υπερφωσφαταιμίας στη Χρόνια Νεφρική Νόσο

ΜΑΚΡΗΣ Φώτης Νεφρολόγος Αθήνα
Νεφρολόγος Αθήνα
Επιστημονικός Υπεύθυνος Nεφρολογικού Τμήματος Nοσοκομείου Metropolitan από το 2001.
Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδας Νεφρού Μεσόγειος Π. Φαλήρου από το 2007.