Προγεννητική καθοδήγηση σε ΣΔ τύπου Ι Π#Ε Κ#Η

Προγεννητική καθοδήγηση σε ΣΔ τύπου Ι

ΜΠΑΛΑΡΗΣ Χρήστος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ