Προγεννητική καθοδήγηση σε ΣΔ τύπου Ι

Προγεννητική καθοδήγηση σε ΣΔ τύπου Ι

Dr ΜΠΑΛΑΡΗΣ Χρήστος Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ ΑΠΘ